ABS rozšiřuje počet archiválií přístupných v eBadatelně

Do eBadatelny jsme přidali obsáhlou skupinu (více než 460 000 skenů) digitálních reprodukcí archiválií z části sbírky Svazků kontrarozvědného rozpracování (KR-MV) – celkem 2645 svazků a ze sbírky Svazků tajných spolupracovníků (TS-MV) – celkem 2979 svazků, které jsou v archivu uloženy na mikrofiších. Jedná se o další část svazků z provenience Státní bezpečnosti (první část těchto svazků byla do eBadatelny vložena v roce 2017). Vzhledem k některým zákonným omezení se stále ještě nejedná o kompletní sbírku svazků tzv. centrálních útvarů MV. Do eBadatelny nejsou prozatím vloženy také svazky TS a KR archivované v jiných krajích (České Budějovice, Plzeň, Ústí, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Nejsou zde rovněž tzv. Materiály trvalé hodnoty, které se dochovaly v papírové podobě. U svazků ze sbírky Svazků tajných spolupracovníků (TS-MV), je nutno zdůraznit, že pod tímto souborným názvem jsou nejen svazky agentů, rezidentů aj., kteří s StB spolupracovali vědomě, ale i svazky důvěrníků a kandidátů tajné spolupráce, které nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, kategoriemi vědomé spolupráce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon), nejde tedy vždy o vědomé spolupracovníky bývalé Státní bezpečnosti. Podrobnější informace k jednotlivým kategoriím svazků najdete zde. Poznámka „Rozsudek“, uvedená u některých jmen, znamená, že k předmětnému svazku existuje pravomocný rozsudek příslušného soudu o neoprávněnosti evidence dané osoby jako spolupracovníka StB. Rozsudek je možné zpřístupnit na základě žádosti v badatelně archivu. Pokud zde hledaný svazek nenajdete, je vždy lepší obrátit se na Archiv bezpečnostních složek, který může existenci svazku ověřit ve vlastních databázích. Obracejte se na nás prostřednictvím žádanky či e-mailu na adresu info@abscr.cz.