Zástupci mezinárodní organizace Sites of Conscience navštívili Archiv bezpečnostních složek

Dne 18. listopadu 2017 navštívili Archiv bezpečnostních složek muzejníci, knihovníci a akademičtí pracovníci z celého světa sdruženi v mezinárodní organizaci Sites of Conscience, jež globálně propojuje místa spojená s útlakem a represí. Organizátoři konference, kterou hostil ve dnech 17.–19. listopadu Památník Terezín, projevili zájem o exkurzi do ABS a ÚSTR. V pozdním sobotním odpoledni přivítala v budově Na Struze delegáty z celého světa, vedené ředitelem Památníku Terezín Janem Roubínkem, zaměstnankyně archivu Jitka Bílková, která návštěvníky seznámila s činnostmi ABS. Hosty nejvíce zaujala prohlídka samotných depozitářů, živou diskusi pak vzbudila především otázka zpřístupňování archiválií v České republice. Za ÚSTR vystoupil s prezentací Vojtěch Ripka, který se zaměřil především na představení konceptů vzdělávání moderních dějin a upozornil na některé konkrétní výstupy projektů, jako je například Digitální dílna pro práci s historickými prameny historylab.cz.