Ohlédnutí za seminářem Nezávislá kultura za socialismu. Archiv ve výuce

V budově na Branickém náměstí spolupořádal dne 25. září 2018 Archiv bezpečnostních složek (ABS) zajímavou konferenci pod názvem Nezávislá kultura za socialismu. Archiv ve výuce, během níž opět dokázal, že otázku edukace v archivech považuje za velmi důležitou. Seminář akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zorganizoval pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Václav Sixta s Miroslavem Michelou z pražské Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK). Setkání učitelů a archivářů bylo zaměřeno především na problematiku práce s historickými prameny ve vzdělávání a na nezávislou kulturu před rokem 1989. Jako první přednesla svůj příspěvek Základní problémy edukace v archivu PhDr. Jitka Bílková (ABS), která porovnala možnosti mimoškolního vzdělávání jak v zahraničních archivech, tak v jiných domácích paměťových institucích a představila jednotlivé aktivity, které na tomto poli již léta Archiv bezpečnostních složek nabízí. Následoval referát Mgr. Miroslava Michely, Ph.D. týkající se mezinárodního projektu COURAGE (viz: http://cz.cultural-opposition.eu), především ukázka registru sbírek kulturní opozice a možnosti jeho využití pro školy a veřejnost. Po krátké pauze vystoupil s prezentací digitální aplikace HistoryLab usnadňující práci s prameny i v hodině dějepisu Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (ÚSTR / FF UK). Poslední hodina byla vyplněna praktickou ukázkou jednoho z edukačních programů, které ÚSTR a ABS nabízejí školám, při němž se analyzují části autentického vyšetřovacího spisu vzniklého v sedmdesátých letech po sehrání provokativního loutkového divadla pod Hostýnem. S případem a ukázkami jeho využití pro edukační účely účastníky semináře seznámili Mgr. Václav Sixta a Mgr. Marek Suk (ABS).