Návštěva vnučky významného prvorepublikového ministra a podnikatele

Dne 14. prosince 2023 navštívila Archiv bezpečnostních složek paní Michelle Čipera z Kanady. Jako zástupkyně významné krajanské organizace Czech and Slovak Association of Canada (www.cssk.ca) se setkala s ředitelem ABS Miroslavem Urbánkem, který jí představil činnosti Archivu.

Během návštěvy obdržela paní Čipera informace o možnostech bádání v archivních materiálech. Rovněž se zajímala o informace vztahující se k její rodině, která pocházela z Československa. Dědeček paní Čiperové, Dominik Čipera (1893–1963), byl 17. ministrem veřejných prací v Československu a ve funkci působil i v protektorátní vládě do r. 1942. Byl nejbližším spolupracovníkem Tomáše Bati a rovněž starostou Zlína. Tajně podporoval odboj a osobně pomohl stovkám perzekvovaných a pronásledovaných lidí. Po únoru 1948 s rodinou emigroval. Komunistickou justicí byl v nepřítomnosti ve zmanipulovaném procesu odsouzen. Vrchní soud v Praze jej v roce 1993 plně rehabilitoval. V listopadu 1998 vydalo Ministerstvo obrany České republiky osvědčení o Čiperově účasti v národním boji za osvobození.

Kanadská krajanská organizace je společně s ABS členem mezinárodní sítě Platformy evropské paměti a svědomí.