Dohoda o spolupráci se slovinským protějškem Ústavu

Lublaň, 3. června 2011 – Podpisem Dohody o spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu a výchovně vzdělávacích projektů mezi Ústavem pro studium totalitních režimů (Ústav), Archivem bezpečnostních složek (Archiv) za Českou republiku a Studijním centrem pro národní usmíření (Centrum) za Republiku Slovinsko vyvrcholila dvoudenní pracovní návštěva (2.–3. 6. 2011) delegace vedené ředitelem Ústavu Mgr. Danielem Hermanem a ředitelkou Archivu Mgr. Janou Poddanou, Ph.D. Ve večerních hodinách 2. 6. představili hosté z ČR na semináři v prostorách Centra zkušenosti ČR ze zpřístupňování archivů Státní bezpečnosti. Po úvodním slovu ředitele Ústavu Daniela Hermana seznámil podrobně zhruba dvacítku zájemců z řad odborné i laické veřejnosti Pavel Žáček se zákonnou úpravou práce s archivy a zejména zpřístupnění dokumentů české i zahraniční veřejnosti. Následná diskuse potvrdila význam zahájené konkrétní spolupráce; diskusi bylo nutné vnímat na pozadí očekávaného odmítnutí zákona o archivech ve slovinském nedělním (5. 6.) super-referendu. V něm 71 % voličů odmítlo vládní novelu zákona, která mj. upravila dobu zpřístupnění dokumentů státního významu, bezpečnostního charakteru, týkajících se obrany a zahraničních věcí včetně ekonomicky důležitých záležitostí na nejdříve po uplynutí 40 let; citlivé osobní údaje měly být zveřejněny po uplynutí 70 let od události či 10 let od smrti dané osoby. Vláda tvrdila, že novela neměnila přístup k informacím archivů, opozice naopak úspěšně argumentovala, že by se archivy veřejnosti uzavřely. Dopolední program 3. 6. byl věnován představení institucí, které sjednávají Dohodu o spolupráci. Po zdravici velvyslance ČR Petra Voznici vystoupili postupně ředitel Ústavu Daniel Herman a ředitelka Centra Andreja Valić. Činnost Ústavu včetně hlavních výsledků vědecko-badatelské činnosti představil Pavel Žáček. Legislativní rámec a činnost Archivu prezentovala ředitelka Jana Poddaná. Diskutující se zajímali o aplikaci lustračního zákona a ocenili ČR jako „zdroj poučení pro vyrovnávání se s komunistickou minulostí“. V doprovodu ředitele Nadace pro zkoumání masových hrobů Jože Dežmana navštívila delegace pamětní místa připomínající tragickou minulost Slovinska, především kapli a důl Barbara pit, kde probíhá od roku 2008 průzkum masového hrobu (dosud nalezeno více než 800 těl zavražděných, především Chorvatů a Slovinců) a park Teharje, který za 2. světové války a krátce po jejím skončení sloužil jako zajatecký tábor a tábor pro politické vězně (bez soudů bylo představiteli poválečného režimu údajně popraveno na 5 tisíc osob).

Zprávy RTV Slovenia