Vyklízení klášterů

Před 68 lety proběhla v noci ze 13. na 14. dubna první etapa akce K, během níž bylo příslušníky StB v celém Československu násilně uzavřeno 219 řeholních domů a více než 2 000 řeholníků bylo odvezeno do centralizačních a internačních klášterů. Akce K, která proběhla ve dvou fázích v dubnu 1950, je již veřejnosti dobře známá. Méně se však ví o akci VK, akci vyklízení klášterů.

Majetek klášterů měly bezprostředně po odvezení řeholníků sepisovat a zajistit proti rozkrádání komise složené za zástupců místních národních výborů a zmocněnců jednotlivých klášterů dosazených Státním úřadem pro věci církevní. Následně vznikly v květnu 1950 kulturní komise při stejném úřadu, které měly za úkol majetek ocenit a roztřídit. Umělecká díla a sbírky, archiválie a knihy byly rozděleny mezi státní ústřední ústavy, krajská a okresní muzea, archivy a knihovny. Liturgické a bohoslužebné předměty z drahého kovu byly odváženy do trezoru Státní banky.

Akce VK probíhala velice chaoticky a v jejím průběhu docházelo nejen k nevratnému ničení klášterního movitého majetku, ale i k rozsáhlým krádežím. Na fotografiích jsou záběry z klášterů v Praze na Strahově a v Kadani, kam byly převezeny knihy z kláštera v Obořišti. Ten byl původně určen jako úložiště knih z vyklízených klášterů, ale později byl vládní dislokační komisí přidělen ministerstvu spravedlnosti, které nechalo všechny svazky převézt do kláštera v Kadani a do strahovského kláštera v Praze. Knihy byly nakládány doslova vidlemi, ukládány byly tím způsobem, že se z nich vytvořila 2 m vysoká hradba a do vzniklého prostoru mezi hradbou a stěnou místnosti byly vhazovány. Správou majetkových podstat vyklizených klášterů byla pověřena Náboženská matice, jejíž likvidační oddělení podalo v lednu 1953 revizní zprávu (dochovaná ve svazku a. č. H-184), podle níž bylo z Obořiště do Kadaně a na Strahov odvezeno přibližně 12 000 knih. Fotografie pochází z dokumentace vyšetřovacího spisu a. č. V-1910 MV.