Tradiční netradiční školení

Někdy se během zpracování archivního fondu podaří dohledat materiál, který s daným fondem nemá žádnou přímou souvislost, ale do jisté míry nám může poskytnout zajímavé informace a někdy i zábavné čtení. Takovým příkladem je i „Seznam věcí potřebných na školení ve Žloutkovicích ve dnech 27. – 28. 9. 1979“, který byl vložen v Jednacím protokolu z roku 1979 ve fondu Správy kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. Správa SNB). Patrně se v tomto případě jednalo o krátké školení či branné cvičení, kterých se v pravidelných intervalech museli všichni příslušníci účastnit. Z uvedeného textu se nedá určit, zda se týkalo konkrétně zaměstnanců, v tomto případě pouze zaměstnankyň XI. správy. Z  archiválie je ovšem patrné, že i tuto „povinnost“ se snažily absolvovat pokud možno s humorem.

O tom svědčí například povinná výbava v podobě „apartního a slušivého oblečku (poslední hit módy), stejnokroj vz. 60, jinak též nazývaný BUNDESWEHR“ nebo nutného módního doplňku – „plynové masky“, která byla uložena „v apartní kabeličce v barvě khaki“. Kromě výbavy a samotného kurzu se však myslelo i na zábavu účastnic, protože jak se v závěru konstatuje: „Vezměte si s sebou nějaký větší peníz, neboť toto jest jediná možnost, kdy se můžeme (zbaveny svých drahých polovic a skoropolovic alespoň na 2 dny) pořádně rozšoupnout.“ Posuďte sami, co všechno si účastnice kurzu musely připravit.

Archiv bezpečnostních složek, fond Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. Správa SNB), k. 2, Jednací protokol sekretariátu náčelníka XI. správy – T, 1979