Proti epidemiím

Vzhledem k tomu, že státní aparát komunistického Československa dbal na zdraví svých příslušníků, můžeme i v Archivu bezpečnostních složek najít archiválie týkající se hygienických a protiepidemických opatření. Například rozkazem ministra vnitra z 25. července 1955 byl vydán služební předpis MV-zdrav-II-1 „Hygienické a protiepidemické zabezpečení v oboru ministerstva vnitra“, který měl upravovat nejdůležitější úkoly zdravotnické služby spojené s ochranou před vznikem a šířením infekčních nemocí mezi příslušníky Ministerstva vnitra, Veřejné bezpečnosti a vojsk MV.

Součástí předpisu byla vzhledem k době vzniku i nezbytná dávka dobové propagandy. Jen zdraví a odolní příslušníci mohli „chránit budování socialismu v době zostřeného třídního boje, kdy jsou na ně kladeny zvýšené požadavky. Výkon služby příslušníků tak může dle předpisu narušit, případně vážně ohrozit, vznik infekčních onemocnění a epidemií, a proto je důležité dodržování hygienických pravidel a ochrana před vniknutím infekčních chorob mezi příslušníky.“

V archiválii měsíce se lze dočíst například i o klasifikační stupnici epidemiologické situace, jaká byla zaváděna opatření zabraňující šíření přenosu infekčních chorob, kdo musel do izolace nebo karantény a která očkování byla pro příslušníky povinná.

Zdroj: fond A6/4 (Organizační a vnitřní správa FMV, IV. díl) inv. j. 225.