Jak odhalit anonyma

Pro odhalovaní anonymních „pachatelů“ protistátních dopisů nebo textů Státní bezpečnost používala kriminalistické metody, které měly zajistit zúžení okruhu podezřelých nebo přímo poukázat na konkrétní osobu pachatele takového činu. Rádi bychom v rámci archiválie měsíce představili několik ukázek, jak kriminalistické metody fungovaly v praxi.

Ukázka č. 1

V první ukázce si můžete prohlédnout veršované pomlouvačské dopisy, adresované několika osobám pracujícím ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu G. V. Akimova. Samotný dopis i obálka jsou uloženy v neprodyšném obalu, který byl dále vložen do papírové obálky s instrukcemi. StB v tomto případě provedla daktyloskopickou, biologickou a písmoznaleckou expertízu.

Ukázka č. 2

Anonymní dopisy byly velmi často psány ručně. Následující ukázka byla vybrána pro několik zajímavých skutečností. Anonym měl být údajně psaný bývalým příslušníkem StB a byl adresovaný jeho bývalým kolegům. Rukopis pro porovnání písma byl získán ze svazku spolupracovníka, kterého tento příslušník sám kdysi řídil.

Ukázka č. 3

Poslední z vybraných anonymních dopisů je netypický v tom, že je složený z písmen vystřižených z časopisu. I v tomto případě byla prováděna sérologická a daktyloskopická expertíza.

Ukázka č. 4

Pisatel nepotřeboval ani papír, aby v budově Městského soudu v Praze vyjádřil to, co si myslí o funkcionářích KSČ. Protistátní nápis na zdi, byť s malými rozměry, vzbudil velkou pozornost bezpečnostních složek a místo tohoto trestného činu muselo být pečlivě ohledáno. Podle vyšetřovacího spisu příslušníci StB nakonec jen vyslechli svědky, kteří nic neviděli, a trestnou činnost zdokumentovali. Asi tušili, že více námahy stejně nebude mít kýžený výsledek.

Ukázka č. 5

Následující dvě ukázky jsou opět z jiného soudku – podíváme se na výhrůžné telefonáty. V prvním případě šlo o nasazení odposlechu za účelem odhalení pachatele, který měl volat na soukromé číslo do bytu jedné prominentní rodiny. Z druhého plyne poučení, že když jste chtěli volat na operační středisko správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje, nebylo moc moudré volat ze svého domácího telefonu. Dozvíte se rovněž něco o fónické zkoušce.