Nápisy na vlacích

V těchto dnech si připomínáme 52 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.  První výročí v srpnu 1969 bylo příležitostí, vybízející k veřejné demonstraci pocitů některých občanů.

V Archivu bezpečnostních složek se ve Sbírce správy vyšetřování StB – vyšetřovací spisy dochovaly mimo jiné dva vyšetřovací spisy (s archivními čísly V-1950 CB a V-1952 CB), které byly vedeny na neznámé pachatele. Je v nich doložena fotodokumentace nápisů na vlakových nákladních vagónech, které Státní bezpečnost označila jako „hanlivé“, a kreseb, na nichž je „hrubě urážen první tajemník ÚV KSČ dr. Gustav Husák. Tomuto představiteli je kromě jiného vyhrožováno zakroucením krkem“. Vzhledem k tomu, že tato hesla se ocitla na veřejném objektu, který mohl díky své pohyblivosti značně rozšířit počet svých čtenářů, věnovala Státní bezpečnost tomuto činu patřičnou pozornost. Kauzu vyšetřovala jako trestný čin hanobení republiky a jejího představitele podle §103 trestního zákona, jehož horní sazba byla až dva roky vězení.

Neznámí pachatelé se rozhodli dát najevo svoje nesouhlasy a rozhořčenost veřejným vypsáním svých názorů na plochu nákladních vozů v Českých Budějovicích a Českých Velenicích. Některá sdělení se rýmovala, jiná se blížila výhružkám, jeden nápis byl i v ruské azbuce. Provedení muselo být rychlé, pravděpodobně za použití bílé křídy a pod rouškou tmy. V případě vlaku v Českých Velenicích byl text doplněn i kresbami hus, které měly upomínat Gustava Husáka.

Plná citace dle dokumentace (doplněna interpunkce, pravopisné chyby ponechány):

  • vlak č. 6805 z Českých Velenic do Českých Budějovic (arch. č. V-1950 CB)

„BILAK JE ZRÁDCE“

„NECHTE SI MARXE, ENGLSE, LENINA I STALINA, NÁM STAČÍ HUSOVA PRAVDA“

„21. 8. SE PŘIPRAV NA PEKÁČ (obrázek husy s lidskou hlavou)“

„HUSÁKU VZBUĎ SE JE ZA 5 MINUT 12“

„DEN HANBY 21. 8. 1969“, „AŤ ŽIJE“

  • vlak č. 7202 z Českých Budějovic do Českých Velenic (arch. č. V-1950 CB)

„ЗАХВАЧИКИ УХОДИТЕ ДОМОЙ“

„BUDE TOMU 1 ROK

CO K NÁM VLEZL

RUSKÝ MOR – MI MOR

ALE ZAHUBÍME KRKEM

HUSÁKOVY ZAKROUTÍME“

„TO KOUKÁTE BOLŠEVICI, KDO TO CHODÍ PO MĚSÍCI!!“

„ČEKEJTE OBČANÉ, ČEKEJTE NOVINU, CO ZAS UDĚLÁ HUSÁK ZA KONINU“

„KSČ A SČSP = PĚKNÉ KORYTO (KTERÉ VŠAK BRZY VYSCHNE)“

  • nákladní vlak č. 10871 v Českých Budějovicích (arch. č. V-1952 CB)

„21 SRPEN DEN HANBY“

„21 SRPEN DEN SMUTKU“

„HUSÁK JE LUMP A RUSÁK“

„ŽIŠKO VSTAŇ, VYŽEŇ RUSKOU SAŇ“

„LHÁT MŮŽETE KOMU (NISTŮM, TY TOMU) UVĚRRÝ“¨

„HUSÁKU BUDEŠ VYSET! ZAPRODANČE RUSKEJ“

„NECHCEME CENZURU ALE PRAVDU“

„AŤ ŽIJE DUBČEK, SMRKOVSKÝ, SVOBODA“

„21 SRPEN DEN BRATRSKÉ OKUPACE, VLÁDA ZAPOMĚLA NA 93 ZAVRAŽDĚNÝCH!!“

„SMRT HUSÁKOVI AŤ ŽIJE DUBČEK!“

Ač se v obou případech vyšetřovatelé snažili pachatele vypátrat, nepodařilo se jim ani upřesnit dobu vzniku ani místo činu, kde byly nápisy napsány. Nicméně je pravděpodobné, že hesla na vagonech vydržela pouze jednu noc a denní světlo nespatřila, respektive byla z vlaků smyta drážními zaměstnanci hned zrána. Pachatelé nebyli odhaleni ani nebyl nikdo obviněn či přímo podezírán a obojí vyšetřování bylo přerušeno.