Archiv bezpečnostních složek se podílel na zajímavém školním projektu Pošlapané naděje. Choceň 1945–1956

Archiv bezpečnostních složek rád pomáhá mladým historikům a badatelům, zvláště pokud jejich práce má skutečné praktické výsledky. Žáci ZŠ Svatopluka Čecha Choceň pod vedením zkušené učitelky Mgr. Martiny Krskové, která má za sebou již několik úspěšných školních projektů zaměřených na regionální historii, se v tomto školním roce rozhodli zpracovat nelehké období let 1945–1956. Paní učitelka prvně konzultovala možnosti dohledání pramenů v Archivu bezpečnostních složek s Mgr. Xenií Penížkovou na semináři pořádaném loni v květnu ÚSTR a ABS, který nesl název Odkud to vlastně všechno víme, neboli archiv ve výuce dějepisu. Na základě hloubkových rešerší, s nimiž pomáhali zaměstnanci ABS, především Mgr. Tomáš Bursík a Mgr. Pavel Ptáčník, vytipovali žáci perzekvované spoluobčany z Chocně, s jejichž příbuznými poté natočili rozhovory. Relevantní archiválie si přijel tým prostudovat v době podzimních prázdnin do Kanic, v dalším studiu spisů poté v pražské badatelně pokračovala paní učitelka. Ve spolupráci s několika dalšími institucemi (Orlické muzeum, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí a Městská knihovna v Chocni) bylo zpracováno několik výstupů: publikace, výstava (viz přiložená pozvánka) a film Pošlapané naděje, jenž je dostupný zde.