Svazková agenda vedená u krajské správy MV Ostrava

název označení fondu časové rozmezí rozpětí archivních čísel počet archivních jednotek inventář umístění
Objektové svazky – Ostrava OV-OB 1948-1990 508-1065 109   oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Vyšetřovací spisy – Ostrava OV-V 1948-1990 75-13866 11 078  
Rehabilitační spisy – Ostrava OV-R 1948-1990 1-56 56  
Taktické svazky – Ostrava OV-T 1948-1990 1-516 516    
Různé spisy S Ostrava OV-S 1948-1990 9-4722 2 351   oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra
Různé spisy D Ostrava OV-D 1948-1990 143-3520 1 228