Archiv bezpečnostních složek navštívili pracovníci Atatürkovy knihovny v Istanbulu

Praha 24. února 2010 – Restaurátorské pracoviště Archivu bezpečnostních složek navštívili zástupci Atatürkovy knihovny v Istanbulu. Jednalo se o sedm delegátů, konkrétně; ředitel knihovny a jeho zástupce, čtyři restaurátorky a zástupce společnosti Ceiba pro Turecko. Tato společnost je hlavním dodavatelem odkyselovacího pracoviště ABS. Restaurátorský ateliér a pracoviště hromadného odkyselování s využitím technologie Neschen si turečtí knihovníci prohlédli v doprovodu vedoucího oddělení péče o fyzický stav archiválií Archivu bezpečnostních složek Martina Kostlána. Exkurze byla součástí širšího programu čtyřdenní návštěvy České republiky. Kromě našeho pracoviště navštívili Národní archiv, Národní knihovnu včetně depozitářů, Městskou knihovnu v Praze a příslušná restaurátorská pracoviště. Kolegové z Turecka se přijeli především inspirovat a načerpat poznatky o způsobech práce a možnostech technického vybavení restaurátorského pracoviště s důrazem na praktické příklady restaurování. Dalším cílem návštěvy bylo navázat profesní kontakty s výhledem na možnou budoucí spolupráci.