Zástupci Archivu bezpečnostních složek se zúčastnili mezinárodní konference „Mass deacidification of archival records“ v Budapešti dne 23.9.2010

Praha 1. října 2010 – Na základě pozvání partnerského archivu (ÁBTL) v Budapešti se za Archiv bezpečnostních složek této mezinárodní konference zúčastnili Martin Kostlán, DiS., vedoucí oddělení péče o fyzický stav archiválií a Michal Šrůtek, externí spolupracovník ABS. Konference se zúčastnilo celkem 100 delegátů z postkomunistických zemí. Mimo zástupců z České republiky to byli kolegové z partnerských organizací ze Slovenska, Polska, Spolkové republiky Německo a Maďarska. Předmětem konference bylo zhodnocení dosavadních zkušeností jednotlivých institucí s aplikací tzv. Bückeburské metody hromadného odkyselování archiválií a dokumentů v rámci vlastních konzervátorských a restaurátorských pracovišť, jakož i zkušeností získaných stážemi na jiných odborných pracovištích v Evropě. Jednotliví přednášející prezentovali konkrétní výsledky svých technologických výzkumů a jejich aplikace v praxi. Dále celkovou strukturu a konkrétní výsledky provozu hromadného odkyselování. Byly diskutovány také požadavky na důkladné personální zajištění takového provozu, jakož i jeho systematické propojení se všemi složkami zajišťujícími jeho plynulý chod (archivní evidence a příprava, digitalizace, příprava archiválií před jejich ošetřením, evidence, vlastní ošetření, kompletace a restaurování, uložení do nových obalů atd.) V této souvislosti je třeba zmínit, že ze strany zúčastněných delegátů byl velmi kladně hodnocen systematický a profesionální přístup oddělení péče o fyzický stav archiválií ABS k problematice ochrany novodobých archivních dokumentů. Delegace ABS získala na konferenci řadu nových podnětů a praktických informací, především ze strany maďarských kolegů.