Omezení možností studia v badatelnách archivu od 12. 10. 2020.

Vážení badatelé,

od pondělí 12. 10. se v souvislosti se zavedením dalších protiepidemiologických opatření mění podmínky návštěv na badatelnách Archivu bezpečnostních složek.

Prosíme proto badatelskou veřejnost, aby níže uvedeným pokynům věnovala maximální pozornost!

Vstup veřejnosti do budovy Archivu bezpečnostních složek je možný pouze se zakrytým nosem a ústy.

Badatelna Na Struze i badatelna Kanice omezují provozní dobu následovně:

Badatelna Na Struze:

Studovat bude možné ST – ČT 9–14 hodin.

Badatelna Kanice:

Studovat bude možné ST – ČT 9–14 hodin.

Možnost studia digitálních reprodukcí přímo v badatelnách na PC zůstává prozatím zachována.

Objednávání ke studiu

Každý badatel je povinen se dopředu objednat ke studiu na konkrétní termín, který musí následně schválit pracovníci badatelny. Objednání na obě badatelny je možné výhradně e-mailem na badatelna.struha@abscr.cz a badatelna.kanice@abscr.czTermín musí být potvrzen e-mailem obsluhy badatelny. Z tohoto důvodu není možné objednávat se telefonicky.

Objednat se je nezbytné i pro vyzvednutí digitalizovaných archiválií, registraci do e-badatelny atd. Neobjednaní badatelé nebudou do prostor archivu vpuštěni.

Rušení rezervací

Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu o studium a omezené kapacitě badatelny žádáme o ohleduplnost k ostatním badatelům. V případě, že se objednaný badatel nemůže dostavit na smluvenou dobu, prosíme o včasné zrušení rezervace, a to minimálně 24 hodin před potvrzeným termínem.

Pokud se badatel bez zrušení rezervace nedostaví ve dvou případech po sobě, budou mu veškeré další rezervované dny stornovány a bude se muset ke studiu objednat znovu.

Do budov archivu mají zakázán přístup osoby, které:

  • mají nařízenou karanténu, jejíž doba ještě neuplynula;
  • byly v posledních 14 dnech před návštěvou v přímém kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19
  • jeví příznaky virového respiračního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dýchací obtíže).

Výše uvedená opatření platí jak pro úřední, tak pro neúřední badatele.

Děkujeme za pochopení.