C. Archivní fondy centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra (MV) a federálního ministerstva vnitra (FMV)

 1. Hlavní správa rozvědky (I. správa)
 2. Správa kontrarozvědky (II. správa)
 3. Správa vojenské kontrarozvědky (III. správa)
 4. Správa sledování Sboru národní bezpečnosti – IV. správa SNB
 5. Správa zpravodajské techniky (VI. správa)
 6. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa)
 7. Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa)
 8. Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa)
 9. Správa vyšetřování StB
 10. Zpravodajský odbor Federální správy zpravodjské služby
 11. Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV
 12. Správa spojení Federálního ministerstva vnitra (FMV) Praha