Seznam archivních souborů delimitovaných z Ministerstva vnitra ČR

Název archivního souboru Časový rozsah Metráž celková
Vyšetřovací spisy (1945) 1948-1990 2400
Objektové svazky (1945) 1948-1991 472
Kontrarozvědné rozpracování – operativa (1945) 1948-1991 453,5
Agenturní svazky (1945) 1948-1991 391,5
Taktický fond (1945) 1948-1990 76,17
Zvláštní agenturní (1945) 1948-1990 4,03
Zvláštní operativní (1945) 1948-1990 12,03
Zvláštní vyšetřovací (1945) 1948-1990 38,03
Rehabilitační spisy (1945) 1948-1990 4,2
Materiál trvalé hodnoty (1945) 1948-1990 8,5
Objektové svazky rozvědky (1945) 1948-1990 3,6
Svazky útvarů sledování 1955-1990 98,02
Registrační protokoly (1950) 1955-1990 6,5
Staré registrační a archivní protokoly 1948-1970 2
Rozhodnutí a návrhy naskartaci 1988-1990 6
Kartotéka Evidence zájmových osob (EZO) (1950) 1955-1990 181
Kartotéka EZO Hradec Králové (1950) 1955-1990 2,5
Svazky I. správy SNB [1948]-1990 513
Veřejná osvětová služba 1940-1946 25,2
Výpovědi zaměstnanců gestapa a SD 1945-1955 (1971) 12,24
Kuratorium pro výchovu mládeže 1940-1945 21
Velitel oddílů SS v Protektorátě Čechy a Morava 1939-1946 5,52
Různé německé bezpečnostní složky 1938-1945 10,92
Německé soudy v říši 1939-1945 66,96
Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 109,44
Ministerstvo zahraničních věcí II. a III. sekce 1920-1962 0,84
Zemský odbor bezpečnosti Praha (1939) 1945-1948 9,48
Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při Ministerstvu vnitra (1939) 1945-1947 17,04
Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (1939) 1945-1954 72,48
Bezpečnostní spisy po roce 1945 1945-1950 40,92
Ústředna Státní bezpečnosti Praha (1939) 1945-1948 (1953) 107,88
Akce „Banderovci“ (1945) 1947-1948 13,8
Gestapo Hradec Králové a Pardubice 1939-1945 (1967) 2,88
Velitelství Státní bezpečnosti Praha 1945-1953 11,64
Vrchní očistná komise při Ministerstvu vnitra (1939) 1946-1948 55,16
Zemský odbor bezpečnosti II Praha (1939) 1945-1947 29,88
Hlavní správa tiskového dohledu Ministerstva vnitra 1953-1969 47,4
Vytříděné spisy sekretariátu ministra vnitra 1954-1960 5,28
MONITORY 1967-1973 22,92
Kabinet státo bezpečnostních materiálů 1945-1955 3,48
Stíhání nacistických válečných zločinců (1939) 1962-1990 22,56
Židovské organizace (1939) 1946-1953 56,04
Historický fond 1945-[1979] 96,12
Sbírka různých písemností [1918]-1948 68,04
Akce „R“ (1938) 1955-1960 4,8
Archiv politického zpravodajství (2M) 1945-1948 81
Mapy zpráv [1920]-[1959] 25,32
II. správa Sboru národní bezpečnosti Praha (1947) 1953-1990 116,36
X. správa Sboru národní bezpečnosti Praha (1970) 1974-1988 (1989) 21,44
IV. správa Sboru národní bezpečnosti Praha 1948-1990 16,2
IX. správa Federálního ministerstva vnitra (1957) 1977-1988 15,42
Správa vědy a školství (1951) 1972-1977 4
V. správa Sboru národní bezpečnosti Praha 1950-1992 39,72
Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky – XI. správa Sboru národní bezpečnosti Praha 1974-1988 14,2
Federální správa Veřejné bezpečnosti 1969-1991 27,5
S Plzeň 1945-[1979] 19
S Karlovy Vary 1945-[1969] 7
S Ústí nad Labem 1945-[1979] 7
S Liberec 1945-[1969] 10
S Ostrava 1945-[1979] 24
S Olomouc 1945-[1969] 9
D Ostrava 1945-[1969] 6,5
Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra Prozatimní inventáře k fondům:A 6/1, A 6/2 (PDF 11,3 MB), A 6/3 (PDF 16,4 MB), A 6/4 (PDF 10,5 MB) 1951-1975 7,56
Sekretariát Federálního ministerstva vnitra Prozatimní inventáře k fondům: A 2/3 (PDF 35,8  MB), A 2/4 (PDF 1,6 MB), A 2/6 (PDF 8,3 MB), A 2/7 (PDF 9,9 MB) 1955-1992 61,08
Sekretariát náměstků ministra vnitra ČSSR Jána Pješčaka a Pavola Vaňa Prozatimní inventáře k fondům: A 32 (PDF 1,1 MB) 1969-1983 7,2
Sekretariát prvních náměstků ministra vnitra ČSSR – Hanuljak, Kováč, Lorenc 1977-1989 2,52
Statisticko-evidenční odbor Federálního ministerstva vnitra Prozatimní inventáře k fondům: A 31 (PDF 3,3 MB) 1948-1992 18,12
Technická správa Federálního ministerstva vnitra 1948-1991 32,68
Správa vyšetřování Státní bezpečnosti 1949-1989 20,66
III. správa Ministerstva vnitra – vnitřní zpravodajství 1951-1963 6,12
Správa pasů a víz 1952-1989 15
I. správa SNB – spisový materiál [1948]-1990 126
Nezpracované přírůstky útvarů MV, FMV, SNB 1948-1992(2001) 1597
Hlavní velitelství Sboru národní bezpečnosti Praha Prozatimní inventáře k fondům: A 17 (PDF 5,2 MB) 1943-1948 9
Bezpečnostní složky ministerstva vnitra Prozatimní inventáře k fondům: A 12 (PDF 2,7 MB) (1918) 1945-1951 1,92
Sekretariát náměstka ministra vnitra Jaroslava Klímy Prozatimní inventáře k fondům: A 7 (PDF 6,74 MB) 1962-1969 3,8
Sekretariát prvního náměstka ministra vnitra Záruby Prozatimní inventáře k fondům: A 9 (PDF 6,4 MB) 1949-1968 5,76
Sekretariát náměstka ministra vnitra pro vojska Ludvíka Hlavačky a Karla Peprného Prozatimní inventáře k fondům: A 19 (PDF 3,9 MB) 1951-1965 1,08
Sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR JUDr. Jaroslava Voseckého Prozatimní inventáře k fondům: A 20 (PDF 3,8 MB) 1970-1973 0,24
Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Štefana Demjana Prozatimní inventáře k fondům: A 24 (PDF 31,2 MB) 1951-1968 3,6
Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jindřicha Kotala Prozatimní inventáře k fondům: A 5 (PDF 15,3 MB) (1951) 1955-1968 3,12
Zpravodajský odbor federální správy zpravodajské služby 1969-1970 0,65
Studijní ústav Ministerstva vnitra Prozatimní inventáře k fondům: A 1 (PDF 10,5 MB) 1959-1969 5,88
Sekretariát ministra vnitra Prozatimní inventáře k fondům: A 2/1 (PDF 11,7 MB), A 2/2 (PDF 21,0 MB) 1948-1978 32,58
Organizační a vnitřní správa FMV 1946-1973 21,72
Inspekce ministra vnitra ČSSR Prozatimní inventáře k fondům: A 8/1 (PDF 3,1 MB), A 8/2 (PDF 4,3 MB) 1953-1981 18,6
Federální ministersvo vnitra – odbor pro mezinárodní styky 1958-1969 6,48
Sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR plk. JUDr. Františka Vaška Prozatimní inventáře k fondům: A 13 (PDF 3,6 MB) 1969 0,96
Zemské velitelství SNB Praha 1945-1949 19,2
Zemské velitelství SNB Brno (1923) 1945-1948 (1949) 17,4
Správa spojení FMV Prozatimní inventáře k fondům: A 21 (PDF 5,1 MB) 1952-1975 3
Správa tělovýchovy a vrcholového sportu 1954-1992 20,65
Sekretariát komise na ochranu státního tajemství 1947-1977 3,24
Kádrová správa FMV Praha Prozatimní inventáře k fondům: A 26 (PDF 5,3 MB) 1965-1982 1,92
VI. správa SNB (Správa výkonné zpravodajské techniky) 1950-1983 5,52
Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa SNB) 1981-1985 3,24
III. Správa SNB – Vojenská kontrarozvědka 1954-1971 52,32
Rozkazy, věstníky, služební pomůcky Prozatimní inventáře k fondům: RV (PDF 10 MB) 1946-1991 8,52
Fondy táborů nucených prací 1948-1954 19,59
Fondy internačních, sběrných a pracovních středisek (1936) 1945-1949 (1951) 25,42
Fondy útvarů nápravných zařízení a Správy vězeňské stráže (1901) 1945-1952 20,64
Správa Státní bezpečnosti (S-StB) Praha a Středočeský kraj + okresní útvary StB (1849) 1945-1990 100,64
S-StB České Budějovice + okresní útvary StB (1935) 1945-1990 52,8
S-StB Plzeň + okresní útvary StB 1945-1990 51,6
S-StB Ústí nad Labem + okresní útvary StB (1915) 1945-1990 112,4
S-StB Hradec Králové + okresní útvary StB (1924) 1945-1990 42,24
S-StB Brno + okresní útvary StB (1928) 1945-1990 136,8
S-StB Ostrava + okresní útvary StB (1925) 1945-1990 82,8
Útvary pasů a víz a pasové kontroly ve Středočeském kraji [1954]-1992 22,13
Útvary pasů a víz a pasové kontroly v Jihočeském kraji 1945-1992 5,84
Útvary pasů a víz a pasové kontroly v Západočeském kraji [1966]-1992 9,14
Útvary pasů a víz a pasové kontroly v Severočeském kraji [1955]-1992 8,85
Útvary pasů a víz a pasové kontroly ve Východočeském kraji [1962]-1992 4,61
Útvary pasů a víz a pasové kontroly v Jihomoravském kraji [1945]-1992 11,74
Útvary pasů a víz a pasové kontroly v Severomoravském kraji [1947]-1992 12,12
Útvary pasů a víz – neroztříděno dle krajů [1967]-[1986] 21,6
Letecký oddíl MV 1951-1953 0,12
Tiskárna TS Ministerstva vnitra 1951-1954 0,12
Hlavní správa tiskového dohledu MV 1953-1956 0,12
Československá obec sokolská 1938-1948 0,24
Český odborový svaz pracovníků bezpečnostních a ozbrojených složek 1968-1971 1,1
MV ČSR – bezpečnostní odbor StB 1969 0,65
Kriminalistický ústav VB [1919]-[1974] 2
Hlavní správa Veřejné bezpečnosti MV (1918) 1945-1969 45,31
Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti ČSR 1968-1976 16,7
Organizační a vnitřní správa Ministerstva vnitra ČSR 1948-1992 10
Kolegium ministra vnitra ČSR 1969-1991 9,86
Vedení ministerstva vnitra ČSR 1969-1980 1,8
Správa vyšetřování Veřejné bezpečnosti MV ČSR 1948-1992 16,53
Sekretariát generálního inspektora Ministerstva vnitra ČSR 1969-1970 0,82
Sekretariát MV ČSR, Odbor pro mezinárodní styky 1976-1989 15
Nezpracované přírůstky útvarů Ministerstva vnitra (ČSR) [1945-1992] 181
Fond kádrových rozkazů 1951-1992 126
Sbírka rozkazů a nařízení 1920-1978 6,84
Krajská správa Sboru národní bezpečnosti Středočeského kraje (1849) 1945-2004 378,6
Správa Sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy 1945-2005 423,44
Správa Sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje 1911-1985 51,6
Krajská správa Sboru národní bezpečnosti České Budějovice (1849) 1945-2001 278
Krajská správa Sboru národní bezpečnosti Plzeň (1936) 1945-2006 297,5
Krajská správa Sboru národní bezpečnosti Ústí nad Labem (1849) 1945-1991 (1996) 247,1
Krajská správa Sboru národní bezpečnosti Hradec Králové (1849) 1944-2005 312,4
Krajská správa Sboru národní bezpečnosti Brno (dále též na ELč. 1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019) (1913) 1945-1991 (1994) 218,7
Krajská správa Sboru národní bezpečnosti Ostrava (1827) 1945-2001 900
Střední odborná škola SNB Praha 1953-1992 15,19
Odborná škola MV Praha 10-Vršovice 1967-1974 0,85
Praporčická škola VB Kladno 1974 0,2
Praporčická škola VB Unčín 1970-1976 0,6
Střední odborná škola VB Červená nad Vltavou 1967-1968 0,1
Praporčická škola SNB Brno 1964-1992 0,16
Praporčická škola SNB Brno – odloučené pracoviště Ostrov nad Ohří 1965-1980 2,5
Praporčická škola SNB Brno – školský útvar Vsetín 1966-1976 1,2
Střední odborná škola SNB Jihlava 1964-1992 3,27
Důstojnická škola VB Jihlava 1973-1976 0,5
Praporčická škola VB Jihlava 1974-1977 0,2
Praporčická a důstojnická škola SNB, PS a VMV Holešov 1981-1992 (1993) 2,63
Vzdělávací institut FMV Pardubice 1949-1974 (1992) 8,78
Vzdělávací institut MV ČSR Veltrusy 1979-1992 2,05
Odborné učiliště požární ochrany Brno 1987-1992 0,02
Střední odborná škola požární ochrany MV Frýdek-Místek 1967-1992 0,22
Krajská správa Sboru požární ochrany Brno 1986-1991 0,13
Okresní správa Sboru požární ochrany Jihlava 1987-1992 0,01
Správa ochrany státních hranic Ostrava (1945) 1973-1991 (1993) 33,6
Správa ochrany státních hranic Hradec Králové (1945) 1973-1991 (1993) 13,9
Správa ochrany státních hranic Ústí nad Labem 1964-1991 (1993) 26,7
3. brigáda Pohraniční stráže Karlovy Vary (1881) 1951-1966 12,5
4. brigáda Pohraniční stráže Znojmo 1950-1991 (1992) 125,9
5. brigáda Pohraniční stráže Cheb (1913) 1951-1992 121,42
7. brigáda Pohraniční stráže Sušice 1951-1992 104,58
9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice 1950-1991 (1993) 88,3
10. brigáda Pohraniční stráže Volary (1863) 1951-1966 7,3
12. školní brigáda Pohraniční stráže Planá u Mariánských Lázní 1950-1992 35,78
15. brigáda Pohraniční stráže České Budějovice (1907) 1951-1991 (1993) 103,7
19. brigáda Pohraniční stráže Děčín 1952-1966 9,3
Poddůstojnická škola technická Pohraniční stráže Litoměřice 1952-1964 0,24
Poddůstojnická škola psovodů Pohraniční stráže Libějovice 1951-1960 0,6
Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže Bruntál 1951-1966 (1968) 11,4
Brigáda poddůstojnických škol Pohraniční a Vnitřní stráže Planá 1963-1966 0,72
2. pluk Vnitřní stráže Praha 1960-1966 1,08
6. samostatný prapor Vnitřní stráže Příbram 1961-1966 0,84
8. samostatný prapor Vnitřní stráže Pardubice-Semtín 1959-1967 1,08
16. samostatný prapor Vnitřní stráže Záluží u Mostu 1954-1966 0,6
17. samostatný prapor Vnitřní stráže Brno 1957-1966 0,96
1. motomechanizovaná brigáda Vnitřní stráže Praha (1951) 1952-1964 4,68
2. brigáda Vnitřní strá žeLány 1952-1963 6,24
6. brigáda Vnitřní stráže Jáchymov 1954-1963 4,08
17. brigáda Vnitřní stráže Brno 1952-1963 3,96
Poddůstojnická škola Vnitřní stráže Varnsdorf 1953-1963 1,68
Poddůstojnická škola psovodů Vnitřní stráže Grabštejn 1958-1963 0,48
Automobilní poddůstojnická škola Vnitřní stráže Jihlava 1956-1963 0,48
1. prapor Vinoř 2. brigádyVnitřnístráže 1953-1963 1,68
2. prapor Záluží 2. brigády Vnitřní stráže 1953-1963 1,2
3. prapor Pardubice-Semtín 2. brigády Vnitřní stráže 1952-1962 (1964) 1,08
1. motomechanizovaný prapor Vnitřní stráže Praha 1951-1962 1,92
7. zvláštní prapor Vnitřní stráže Praha 1954-1966 1,32
1. prapor Jáchymov 6. brigády Vnitřní stráže 1954-1963 1,2
2. prapor Vykmanov 6. brigády Vnitřní stráže 1954-1964 1,32
3. prapor Příbram 6. brigády Vnitřní stráže 1954-1963 1,2
1. prapor Vsetín 17. brigády Vnitřní stráže 1954-1963 0,96
2. prapor Uherský Brod 17. brigády Vnitřní stráže 1953-1963 1,2
3. prapor Jihlava 17. brigády Vnitřní stráže 1954-1963 1,08
Záložní oddíl Správy Vnitřní stráže Praha 1959-1963 0,36
Důstojnická škola Pohraniční stráže Holešov 1972-1976 7,2
Zabezpečovací rota Krajskés právy ministerstva vnitra Praha 1965-1968 0,12
Zabezpečovací rota Krajské správy SNB Brno 1965-1974 0,36
Zabezpečovací rota Krmelín Krajské správy SNB Ostrava 1963-1974 0,36
Zabezpečovací rota Krajské správy SNB Ústí nad Labem 1964-1970 0,12
Zabezpečovací rota Krajské správy SNB Hradec Králové 1964-1972 0,12
5. výcvikový pluk Ministerstva vnitra Frýdek-Místek 1952-1993 22,65
Zabezpečovací rota Krajské správy SNB Plzeň 1965-1974 0,48
Hradní stráž Praha 1955-1983 2,16
Zabezpečovací pluk Ministerstva vnitra Praha 1964-1993 15,98
Zástupce ministerstva vnitra v n.p. Sigma 1962-1975 1,44
Oddělení pohraniční kontroly 1958-1965 5,4
Hlavní správa Pohraniční stráže Praha 1945-1992 (1993) 154,7
Správa Vnitřní stráže Praha 1952-1963 26,24
Politická správa Pohraniční stráže 1950-1985 4,52
Vojenská rada Hlavní správy Pohraniční stráže Praha 1970-1989 4,56
Pohraniční útvary SNB 1945-1951 (1974) 19,6
Správa vojsk ministerstva vnitra Praha 1967-1993 20,25
3. samostatný strážní prapor Ministerstva vnitra Kladno 1986-1993 4,27
Oddělení vojenské kontrarozvědky brigád Pohraniční stráže 1976-1990 (1991) 4,2
OPK Cheb a Sušice 1974-1990 0,48
Personální spisy [1910]-[2001] 2835,6
Metráž předávaných archivních souborů   16389

Skupina fondů vyšetřovacích spisů

Ve vyšetřovacích spisech lze sledovat jak „předrealizační“ (tedy před zatčením jednotlivých osob) fázi činnosti StB (k některým svazkům je připojen i tzv. operativní materiál, např. agenturní zprávy), tak celý výslechový mechanismus až k vypracování obžaloby, bývají v nich obsaženy i konečné rozsudky a v některých případech i odvolání či rozhodnutí o rehabilitaci. Časový rozsah: (1945) 1948-1990 Původce: Správa vyšetřování StB (centrála), Vojenská kontrarozvědka, krajské útvary vyšetřování StB Praha, Ostrava, Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Karlovy Vary, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice (včetně podřízených součástí) a jejich předchůdci Rozsah: 68 ks archivních protokolů + 2 kartotéky + 2 370 bm

Název fondů Rozp. AČ Počet arch. jednotek Počet svazků Archivní protokoly Kartotéka
V/MV Centrála 2 – 42 801 33 719 50 654 24 39 740
V/KS Ostrava 75–13 866 11 078 19 442 9
V/KS Ústí n/L 1-12 689 12 637 16 030 6
V/KS Liberec 4-789 697 1 121 1
V/KS Plzeň 1-15 209 8534 13758 10
V/KS K. Vary 208-2290 1913 4848 2
V/KS H. Králové 1-7 174 7 091 11 741 5
V/KS Č. Budějovice 1-5 625 5 480 7 305 3
V/KS Brno 1 – 15 323 14 861 20 625 8
C e l k e m   96 010 145 524 68 39 740

Skupina fondů objektových svazků

Obsahuje především tzv. objektové svazky, které byly zakládány jednak na tzv. zájmové objekty (sledovaly „ochranu“ zejména důležitých podniků a státních a veřejných institucí před „nepřátelskou činností“), jednak za účelem stálého dozoru StB a sledování činnosti i potenciálních skupin odpůrců režimu (např. organizace, spolky, strany působící v období 1. republiky, profesní, náboženské či jiné skupiny obyvatel). Časový rozsah: (1945) 1948-1990 Původce: centrální operativní správy StB, zejména kontrarozvědka, příslušné útvary správy StB Praha a krajských správ a jejich podřízené součásti, Vojenská kontrarozvědka, Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Rozsah: 9 ks archivních protokolů + 1 932 kartonů + 1.749 mikrofiší

Název fondu Rozp. AČ Počet arch. jednotek Počet svazků Fiše Žakety (záložní kopie) Kartotéky Archivní protokoly
OB/ centrála 1 051-1 963 1 318 7 711 1 749 1 795 1 055 1
OB/ H. Králové 1-648 603 2 648 0 0   1
OB/ Plzeň 54 237 0 0 0 1
OB/ Ostrava 508-1065 109 769 0 0 0 2
OB/ Ústí n. L. 85 661 0 0 0 1
OB/Brno 1-548 464 3 058 0 0 0 2
OB/Č. Budějovice 13-468 272 1 414 0 0 0 1
C e l k e m   2 905 16 498 1 749 1 795 1 055 9

Skupina fondů kontrarozvědného rozpracování

Zahrnuje tzv. operativní svazky, tj. kontrarozvědného sledování nebo rozpracování osob (případně skupiny osob); z hlediska typologie svazkové agendy StB se tedy jedná zejména o svazky osobní (vedené na tzv. prověřované nebo nepřátelské osoby) a skupinové. Dále obsahuje tzv. pátrací, respektive agenturně-pátrací svazky (pátrání po osobách podezřelých z protistátní činnosti, které se ukrývaly anebo pobývali v zahraničí), svazky pozorovací (dlouhodobé sledování osob, u nichž z hlediska StB existoval předpoklad protistátní činnosti) a signální (prověření tzv. signálních poznatků o protistátní činnosti, získaných pomocí vyšetřovaní, agenturní sítě, hlášením úřadů nebo udáním občanů). Časový rozsah: (1945) 1948-1990 Původce: centrální operativní správy StB, zejména kontrarozvědka, příslušné útvary správy StB Praha a krajských správ a jejich podřízené součásti, Vojenská kontrarozvědka, Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Rozsah: 31 ks archivních protokolů + 1 234 kartonů + 39 433 mikrofiší

Název fondu Rozp. AČ Počet arch. jednotek Počet svazků Fiše Žakety (záložní kopie) Kartotéky Archivní protokoly
KR/ centrála 68-1 009 064 85 932 16 652 39 433 40 263 250 16
KR/Brno 46-455 793 10 238 10 596 0 0 0 6
KR/Plzeň 177-10 444 3 875 3 942 0 0 5 085 5
KR/Č. Budějovice 31-3 895 1953 2 056 0 0 0 4
C e l k e m   31 051 33 246 39 433 40 263 5 335 31

Skupina fondů agenturních

Soustřeďuje svazky spolupracovníků a tajných spolupracovníků kontrarozvědky, tedy svazky rezidentů, agentů či kandidátů tajné spolupráce, držitelů propůjčeného nebo konspirativního bytu, informátorů (kandidátů na informátora) a důvěrníků, získávaných StB ke spolupráci na základě tzv. ideových pohnutek, na základě nabídky různých výhod či na základě kompromitujících skutečností. Svazky krajské správy StB Brno byly v prosinci 1989 zničeny, jsou dochovány pouze registrační a archivní protokoly. Časový rozsah: (1945) 1948-1990 Původce: centrální operativní správy StB, zejména kontrarozvědka, příslušné útvary správy StB Praha a krajských správ a jejich podřízené součásti, Vojenská kontrarozvědka, Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Rozsah: 35 ks archivních protokolů + 1 376 kartonů + 28 908 mikrofiší

Název fondu Rozp. AČ Počet arch. jednotek Počet svazků Fiše Žakety (záložní kopie) Kartotéky Archivní protokoly
TS/ centrála 161-1 024 765 43 716 26 389 28 908 29 427 0 30
TS/Brno 414 525-460 414 1 801 3 666 0 0 0 1
TS/Č. Budějovice 26-11 401 4 405 5 531 0 0 0 4
C e l k e m   49 922 66 637 28 908 29 427 0 35

Tzv. taktický fond

Obsahuje jednak vytříděné části skartovaných svazků, včetně tzv. svazků objektových nebo osobních, které byly StB považovány z operativního hlediska za využitelné, jednak tzv. volný materiál k jednotlivým osobám či skutečnostem, který nebylo možno typově přiřadit k žádné ze základních kategorií svazkové agendy (dílčí hlášení či poznatky, materiály osob prověřovaných pro styk se státním tajemstvím atp.). Časový rozsah: (1945) 1948-1990 Původce: statisticko-evidenční odbor MV, II., X. a XI. správa MV, StB Praha, krajské správy StB České Budějovice, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové Rozsah: 3 ks archivních protokolů + 258 kartonů + 9 balíků

Název fondu Rozp. AČ Počet arch. jednotek Počet svazků Archivní protokoly
T/Centrála 90-2 398 1 848 1 872 1
T/Plzeň 1-945 911 911 1
T/Ostrava 1-516 516 517 1
C e l k e m   3 275 3 832 3

Tzv. zvláštní fondy:

fond ZA (zvláštní agenturní; 1 ks archivního protokolu + 18 kartonů, 1945/1948-1990), fond ZO (zvláštní operativní; 1 ks archivního protokolu + 46 kartonů, 1945/1948-1990), fond ZV (zvláštní vyšetřovací; 1 ks archivního protokolu + 146 kartonů).

Název fondu Rozp. AČ Počet arch. jednotek Počet svazků Archivní protokoly
ZA 125 – 6 092 58 147 1
ZO 11 – 4 657 60 251 1
ZV 2 – 490 414 1 174 1
C e l k e m   532 1 572 3

Fond „R“ rehabilitačních spisů:

torzo z původní kolekce spisů rehabilitačních, zpracováno cca 10 bm.

Název fondu Rozp. AČ Počet arch. jednotek Počet svazků Kartotéky Archivní protokoly
R/Brno 5 – 324 61 156 1650 1
R/Ostrava 1-56 56 109 0 1
R/Hradec Králové 1-62 60 71 0 1
C e l k e m   513 336 1 650 3

Materiály trvalé hodnoty

Název fondu Rozp. AČ (součást arch. čísel fondů TS, KR, OB ) Počet arch. jednotek Počet svazků Archivní protokoly
MTH/Centrála 2 307 634 0
C e l k e m   2 307 634 0

Fond Správy sledování (svazková agenda):

nezpracovaný materiál, cca 100 bm.

Název fondu Rozp. AČ Počet arch. jednotek Počet svazků Kartotéky Archivní protokoly
SL/ centrála 0 7 688 Cca. 15 000 sv. 23 631 0
SL/Plzeň 1-195 195 263 0 0
SL/Č. Budějovice 1-14 14 13 0 0
C e l k e m   11 172 Cca. 15 276 23 631 0

Evidence:

k základním evidenčním pomůckám patří registrační protokoly StB (záznamy o zavedení svazku na určitou osobu nebo objekt), které tvoří samostatnou sbírku, dále archivní protokoly (záznamy o archivaci svazku, respektive o jeho uložení do některé z tajných spisoven StB), jež jsou součástí jednotlivých fondů, a kartotéka (tzv. evidence zájmových osob), čítající cca 850 000 karet. Svazková agenda (svazky spolupracovníků StB, svazky osob sledovaných, objektové svazky; nezahrnuty svazky Správy sledování a Správy zpravodajské techniky) čítá celkem 154 849 inventárních jednotek.

Sbírky, kartotéky, evidence atd.:

Charakteristika Počet
Sbírka reg. protokolů 322 knih
Sbírka starých AP, RP a pomocných knih 136 knih + 808 listů
Kartotéka EZO/centrála Cca. 890 000 karet ( digitalizováno)
Kartotéka EZO/H. Králové Cca. 39 000 karet
Skartační a d. dokumentace/centrála 14 kartonů
Skartační a d. dokumentace/Plzeň 1 karton
Skartační a d. dokumentace/Ostrava 3 kartony
Skartační a d. dokumentace/H. Králové 5 kartonů