Kde nás najdete

Archiv bezpečnostních složek poskytuje své služby ve třech badatelnách:

Badatelna ABS Praha – Siwiecova

Foto budovy Adresa: Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov
V Siwiecově ulici je umístěna centrální badatelna, ve které jsou zpřístupňovány archivní materiály ze všech oddělení Archivu.
Dopravní dostupnost: Badatelna je dostupná tramvajemi číslo 5, 9, a 26 do stanice Husinecká.
Mapa  »  (externí odkaz na adresu www.mapy.cz)

Badatelna ABS Praha - Struha

Budova ABS - Na Struze 3, Praha Adresa: Na Struze 3, Praha 1
V badatelně na Struze jsou předkládány archiválie spravované odborem archivních fondů Federálního ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Badatelna umožňuje prezenční studium archivních materiálů.
Dopravní dostupnost: Pracoviště je dostupné tramvajemi číslo 5, 6, 9, 18, 21, 22, 23 do stanice MHD Národní divadlo, badatelna je umístěna v ulici Na Struze 3 v Praze 1, v bezprostřední blízkosti Národního divadla, proti Goetheinstitutu.
Mapa  »  (externí odkaz na adresu www.mapy.cz)

Badatelna ABS Brno - Kanice

Budovy ABS v Brně Kanicích Adresa: Kanice (u Brna)
V badatelně Kanice u Brna jsou zpřístupňovány archivní materiály ze všech oddělení Archivu bezpečnostních složek. Badatelna umožňuje prezenční studium archivních materiálů.
Dopravní dostupnost: Objekt archivu se sice nachází v katastru obce Kanice u Brna, avšak přístupný z této obce není. Od brněnského vlakového nádraží jedete tramvají č. 2, směr Stará Osada („Brno, Židenice, Stará Osada“), asi 12 minut. Zde přestoupíte na autobus autobus č. 201 nebo 202 a pojedete 14 minut do stanice „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Od zastávky na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž za 10-12 minut dojdete k budově archivu.
Mapa  »  (externí odkaz na adresu www.mapy.cz)